อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  ประเทศไทยสังคมแห่งการเดินและจักรยานเริ่มง่ายๆ ที่ตัวเอง

   

  ประเทศไทยสังคมแห่งการเดินและจักรยานเริ่มง่ายๆ ที่ตัวเอง

  การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ในปัจจุบันเราต้องผจญกับปัญหาจราจร มลพิษ ความเครียด ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกายใจ

   

   

   

  เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเดินและจักรยาน : บทเรียนรู้และประสบการณฯ์จาก สหพันธ์ผู้ใช้และนักจักรยานแห่งยุโรป หรือ European Cyclists'Federation (ECF) เพื่อหาแนวทางร่วมกันผลักดันการเดินและจักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ
           
  Dr.Bernhard Ensink เลขาธิการสหพันธ์ผู้ใช้และนักจักรยานแห่งยุโรป (ECF) ได้ถ่ายทอดบทเรียนรู้และประสบการณ์จาก EFC ว่า การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในยุโรปนั้น เป็นการมุ่งเน้นไปที่การใช้จักรยานและการเดินเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากชาวยุโรปจำนวนไม่น้อยขาดกิจกรรมทางกาย คือ การออกกำลังกาย จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทรวงอก มะเร็งทวารหนัก โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งในแต่ละปีมีชาวยุโรปเสียชีวิตเกือบ 1,000,000 คน
           
  "การทำกิจกรรมทางกาย สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรค อาทิ ลดการเสี่ยงและการตายจากโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตันลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ลดการตายก่อนวัยจากสาเหตุการเดินและใช้จักรยานนั้นจะยิ่งทำให้มลพิษน้อยลง แถมสุขภาพแข็งแรงด้วย"
           
  Dr.Bernhard บอกอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยุโรปเป็นเมืองจักรยาน คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ถนนและการออกแบบผังเมืองอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญต่อการเดินเท้าและการขี่จักรยานมากกว่าใช้รถยนต์ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเปลี่ยนมาใช้จักรยานมากขึ้นกว่ารถยนต์จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ และลดใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองด้วย
           
  ด้าน ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้เกิดการใช้จักรยานและการเดินได้จริงในประเทศไทย แต่เราคงไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้เพราะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ อย่างไรก็ตาม การผลักดันรณรงค์การใช้จักรยานอย่างเดียวจะไม่เกิดผล แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากนักการเมือง ผู้บริหารประเทศเพื่อกำหนดเป็นนโยบายจากภาครัฐ ที่สำคัญคือ เราต้องทำให้รัฐบาลเห็นว่า สิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่ดีโดยจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.ตัวเลขทางด้านการเงิน 2.ความต้องการของประชาชนจึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าสังคมในปัจจุบันไม่พร้อม เราอาจต้องเริ่มปลูกฝังในเยาวชนนตั้งแต่เด็ก
           
  รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มองว่า การใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะมีความไม่ปลอดภัยจากรถยนต์ที่ขับเร็วและอาจเฉี่ยวชนและอีกปัจจัย คือ ทางเข้าในกรุงเทพฯ ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง อย่างต้นไม้ ตู้โทรศัพท์ แผ่นป้ายโฆษณา รถประจำทาง แผงลอย ดังนั้น คงเป็นเรื่องที่ภาครัฐและประชาชนต้องร่วมมือกัน
           
  รศ.ดร.วิโรจน์ บอกอีกว่า หากมีการปรับปรุงบริเวณทางเท้าให้กว้างขึ้นอย่างไม้พุ่มที่อยู่บนทางเท้า ถ้านำออกไปก็จะทำให้ทางเท้ากว้างและคนหันมาเดินมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดเสวนาให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเดินและการใช้จักรยานมากขึ้น ดังนั้น อยากเห็นภาครัฐเป็นตัวอย่างที่ดีในการเดินและจักรยานด้วย
           
  นอกจากนี้ รศ.ดร.วิโรจน์ เปิดเผยงานวิจัย โครงการ "แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร"โดยสุ่มกจากจำนวนผู้สอบแบบสอบถาม 543 คน พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้จักรยานในปัจจุบันจำนวน 174 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 และหากมีการพัฒนาส่งเสริมที่เหมาะสม จะมีผู้สนใจใช้มากขึ้นเป็น 333 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนเหตุผลหลักที่ตัดสินใจไม่ใช้จักรยาน เนื่องจากไม่มีจักรยานในครอบครอง เหตุผลรองลงมาได้แก่ ระยะทางเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมมีระยะทางไกล และคิดว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีความล่าช้าในการเดินทาง และไม่สะดวกในการเข้าถึงที่หมายและจากการสอบถามในกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้จักรยานพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 92 สามารถขี่จักรยานได้          
           
  การใช้จักรยานหรือการเดินไปทำงานแทนรถยนต์เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างในหลายๆ ประเทศในยุโรป อาจเป็นเรื่องยากในสังคมไทยแต่คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มจากตัวเรา ลองเดินหรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายและลดใช้พลังงาน ใครจะรู้...ลองแล้วอาจจะติดใจก็ได้.
  ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

  อ่าน 769 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   Talcum สารอันตรายจากแป้งฝุ่น
   มอยส์เจอไรเซอร์ปรุงแต่ง เสี่ยงภูมิแพ้ผิวหนัง
   10 กลเม็ดแสนง่าย เลี้ยงลูก อย่างฉลาด 10 กลเม็ดแสนง่าย เลี้ยงลูก อย่างฉลาด
   10 กิจกรรมที่ทำให้ชีวิตยืนยาว
   โอ๊ย..ปวดคอจัง แก้ยังไงดีนะ

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org