อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


สุขภาพกายดี : สุขภาพจิตดี

 
     สุขภาพจิตที่ดีของคนๆ หนึ่ง จะต้องมีรากฐานมาจากการที่คนๆ นั้นมีสุขภาพกายที่ดีมาก่อน

คำกล่าวเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจของมนุษย์ทุกคนให้พยายามปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายที่ดี โดยการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดี ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตรายต่อร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากการะทำเช่นนี้แล้ว สุขภาพกายของท่านคงจะอยู่ในขึ้นดีถึงดีมากอย่างแน่นอน เพราะหากผู้ใดมีสุขภาพกายที่ไม่ดี มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งจำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเป็นประจำ สุขภาพจิตของบุคคลผู้นี้คงไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนคนสุขภาพกายแข็งแรงเป็น แน่ เพราะจิตใจคงว้าวุ่นหวั่นวิตก การบีบคั้นจากสิ่งแวดล้อมที่มีเวลาน้อยอยู่แล้วในการทำงานและพักผ่อน แต่กลับต้องมาใช้เวลากับการตรวจรักษาสุขภาพกายที่มีปัญหา ดังนั้นท่านต้องให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ ภายใต้ความตั้งใจจริงของท่านอย่างแน่นอน

ส่วนสุขภาพจิตที่ดีนั้น ท่านสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดย
 

1. ท่านต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆ เช่น โกรธ เกลียด วิตกกังวล ต้องมีความอดทนต่อสิ่งที่ไม่สมหวัง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้
2. ท่าน ต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น มองโลกในแง่ดี อยากเป็นเพื่อนที่ดี เป็นผู้ร่วมงานที่ดีกับคนอื่นๆ ให้ความรักความเมตตา และให้อภัยผู้อื่น หากเกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
3. ท่าน ต้องสามารถเผชิญกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวท่านให้ได้ ด้วยความรับผิด ชอบที่มีอยู่ ความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา หากได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ยังแก้ปัญหาไม่ได้ การปรึกษาหารือกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายหรืออับอายอะไรอ่าน 1338 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดสวัสดิการช่วยเหลือ "แม่วัยรุ่น"
 ลูกอม-เค้ก-ไอติมทำเด็กสมาธิสั้น
 ลูกนอนยาก มีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้
 หมอประกิตเผยผลวิจัยบุหรี่ก่อมะเร็ง5ชนิดใหม่l
 ดึงชุมชนเยียวยาเด็กในสถานพินิจลดทำผิดซ้ำ

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org