อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  

Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ

     วันที่ทำกิจกรรม  4 พฤษภาคม 2554 เวลา   13.00-15.30.

      สถานที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

      ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โครงการนำร่องไอซีทีเพื่อผู้ป่วยในโรง   พยาบาลและอาสาสมัครจำนวน 5 คน

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้องๆผู้ป่วยเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 4 คน

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นในเรื่องของการทำตัวหนังสือกระพริบได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งข้อความออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและได้มีการทดลองปฏิบัติจนสามารถนำเอาความรู้เรื่องการทำตัวหนังสือกระพริบในโปรแกรม Photoshop ไปใช้งานได้

      อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

-       คอมพิวเตอร์

-       โปรแกรมPhotoshop

ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

                  -      ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

-       แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ 

-       อธิบายภาพรวมของกิจกรรม ความสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรม 

-       พี่เลี้ยงสอนวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ในส่วนของเมนู

การใช้งาน การสร้างงานใหม่ การพิมพ์ข้อความ การตกแต่งข้อความ และ

การทำให้ตัวหนังสือกระพริบได้

-       เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ผู้ป่วยเด็กแต่ละคนแลกกันดูผลงานของผู้ป่วเด็กคนอื่นๆ 

 

สรุปผลของกิจกรรม 

             กิจกรรมการ Work shop การทำตัวหนังสือกระพริบ ด้วยโปรแกรม

 Photoshop เป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลาก

หลายให้กับผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้เรื่องโปรแกรม Phototshop การใช้

งานเครื่องมือภายในโปรแกรมอาจมีความละเอียดและยากจนเกินไป แต่หากเป็น

การสอนให้ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน จะเป็นการง่ายและสามารถสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ป่วยเด็กได้ดีขึ้น ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนอกจาก

นี้แล้ว ผู้ป่วยเด็กยังสามารถนำเอาทักษะการทำตัวหนังสือกระพริบไปประยุกต์ใช้ใน

การสร้างข้อความเป็นตัวหนังสือกระพริบ และทำการส่งเป็นข้อความออนไลน์ได้

             สรุปโดยภาพรวม  น้องๆผู้ป่วยให้ความสนใจในการใช้งานการทำตัว

หนังสือกระพริบ ด้วยโปรแกรม Photoshopเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเด็กเคยเห็นมาก่อน จาก

การเข้าเว็บไซต์ต่างๆ สวยและน่าสนใจ ดังนั้นผู้ป่วยเด็กจึงมีความอยากเรียนรู้วิธีการ

ทำตัวหนังสือกระพริบ การเรียนรู้โปรแกรมนี้ทำให้ผู้ป่วยเด็กมีความสามารถในการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม photoshop ที่ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วย

 

ปัญหาของการทำกิจกรรม

          -      โปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการไม่สมบูรณ์ ทำ

ให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ทุกเครื่อง

-      เนื่องจากโปรแกรม Photoshop มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ การอธิบายการ

ใช้งานเมนูต่างๆในโปรแกรม หากอธิบายตรงตัว โดยการอ่านเมนูเป็นภาษา

อังกฤษให้ผู้ป่วยเด็กฟัง จะทำให้ไม่เข้าใจ จึงต้องมีการอธิบายแบบง่ายๆ

และเลือกอธิบายการใช้งานเป็นภาพให้ผู้ป่วยเด็กดูตาม

 

ข้อสังเกต

    - การสอนโปรแกรม Photoshop ที่มีเมนูการใช้งานในโปรแกรมที่ละเอียด จะ

ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้ป่วยเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่ออธิบายให้ผู้ป่วย

เด็กเข้าใจมากขึ้น

 

ข้อเสนอแนะ 

           ควรมีการตรวจสอบโปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนการนำไปสอนผู้ป่วยเด็ก เพราะหากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถเปิดโปรแกรมมาใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

 

 

 


อ่าน 3641 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การตกแต่งภาพและกรอบรูป
 Microsoft Word การทำปกรายงาน
 กิจกรรม Work shop อินเตอร์เน็ตน่ารู้
 ไดอารี่ของฉัน
 กิจกรรม Work shop นิทานเสียง จาก Power point

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org