อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด    

  Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ

       วันที่ทำกิจกรรม  4 พฤษภาคม 2554 เวลา   13.00-15.30.

        สถานที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

        ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โครงการนำร่องไอซีทีเพื่อผู้ป่วยในโรง   พยาบาลและอาสาสมัครจำนวน 5 คน

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้องๆผู้ป่วยเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 4 คน

   วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นในเรื่องของการทำตัวหนังสือกระพริบได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งข้อความออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและได้มีการทดลองปฏิบัติจนสามารถนำเอาความรู้เรื่องการทำตัวหนังสือกระพริบในโปรแกรม Photoshop ไปใช้งานได้

        อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

  -       คอมพิวเตอร์

  -       โปรแกรมPhotoshop

  ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

                    -      ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   

  -       แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ 

  -       อธิบายภาพรวมของกิจกรรม ความสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรม 

  -       พี่เลี้ยงสอนวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ในส่วนของเมนู

  การใช้งาน การสร้างงานใหม่ การพิมพ์ข้อความ การตกแต่งข้อความ และ

  การทำให้ตัวหนังสือกระพริบได้

  -       เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ผู้ป่วยเด็กแต่ละคนแลกกันดูผลงานของผู้ป่วเด็กคนอื่นๆ 

   

  สรุปผลของกิจกรรม 

               กิจกรรมการ Work shop การทำตัวหนังสือกระพริบ ด้วยโปรแกรม

   Photoshop เป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลาก

  หลายให้กับผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้เรื่องโปรแกรม Phototshop การใช้

  งานเครื่องมือภายในโปรแกรมอาจมีความละเอียดและยากจนเกินไป แต่หากเป็น

  การสอนให้ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน จะเป็นการง่ายและสามารถสร้าง

  ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ป่วยเด็กได้ดีขึ้น ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนอกจาก

  นี้แล้ว ผู้ป่วยเด็กยังสามารถนำเอาทักษะการทำตัวหนังสือกระพริบไปประยุกต์ใช้ใน

  การสร้างข้อความเป็นตัวหนังสือกระพริบ และทำการส่งเป็นข้อความออนไลน์ได้

               สรุปโดยภาพรวม  น้องๆผู้ป่วยให้ความสนใจในการใช้งานการทำตัว

  หนังสือกระพริบ ด้วยโปรแกรม Photoshopเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเด็กเคยเห็นมาก่อน จาก

  การเข้าเว็บไซต์ต่างๆ สวยและน่าสนใจ ดังนั้นผู้ป่วยเด็กจึงมีความอยากเรียนรู้วิธีการ

  ทำตัวหนังสือกระพริบ การเรียนรู้โปรแกรมนี้ทำให้ผู้ป่วยเด็กมีความสามารถในการ

  ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม photoshop ที่ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วย

   

  ปัญหาของการทำกิจกรรม

            -      โปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการไม่สมบูรณ์ ทำ

  ให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ทุกเครื่อง

  -      เนื่องจากโปรแกรม Photoshop มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ การอธิบายการ

  ใช้งานเมนูต่างๆในโปรแกรม หากอธิบายตรงตัว โดยการอ่านเมนูเป็นภาษา

  อังกฤษให้ผู้ป่วยเด็กฟัง จะทำให้ไม่เข้าใจ จึงต้องมีการอธิบายแบบง่ายๆ

  และเลือกอธิบายการใช้งานเป็นภาพให้ผู้ป่วยเด็กดูตาม

   

  ข้อสังเกต

      - การสอนโปรแกรม Photoshop ที่มีเมนูการใช้งานในโปรแกรมที่ละเอียด จะ

  ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้ป่วยเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่ออธิบายให้ผู้ป่วย

  เด็กเข้าใจมากขึ้น

   

  ข้อเสนอแนะ 

             ควรมีการตรวจสอบโปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนการนำไปสอนผู้ป่วยเด็ก เพราะหากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถเปิดโปรแกรมมาใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

   

   

   


  อ่าน 3530 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   เด็กป่วย การใช้งานอินเทอร์เน็ต
   กิจกรรม Notebook โมบาย สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
   ไดอารี่ของฉัน
   Microsoft Word การทำปกรายงาน
   การพิมพ์สัมผัส จากโปรแกรมพิมพ์ดีด

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org