อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  

Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ

     วันที่ทำกิจกรรม  4 พฤษภาคม 2554 เวลา   13.00-15.30.

      สถานที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

      ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โครงการนำร่องไอซีทีเพื่อผู้ป่วยในโรง   พยาบาลและอาสาสมัครจำนวน 5 คน

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้องๆผู้ป่วยเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 4 คน

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นในเรื่องของการทำตัวหนังสือกระพริบได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งข้อความออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและได้มีการทดลองปฏิบัติจนสามารถนำเอาความรู้เรื่องการทำตัวหนังสือกระพริบในโปรแกรม Photoshop ไปใช้งานได้

      อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

-       คอมพิวเตอร์

-       โปรแกรมPhotoshop

ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

                  -      ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

-       แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ 

-       อธิบายภาพรวมของกิจกรรม ความสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรม 

-       พี่เลี้ยงสอนวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ในส่วนของเมนู

การใช้งาน การสร้างงานใหม่ การพิมพ์ข้อความ การตกแต่งข้อความ และ

การทำให้ตัวหนังสือกระพริบได้

-       เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ผู้ป่วยเด็กแต่ละคนแลกกันดูผลงานของผู้ป่วเด็กคนอื่นๆ 

 

สรุปผลของกิจกรรม 

             กิจกรรมการ Work shop การทำตัวหนังสือกระพริบ ด้วยโปรแกรม

 Photoshop เป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลาก

หลายให้กับผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้เรื่องโปรแกรม Phototshop การใช้

งานเครื่องมือภายในโปรแกรมอาจมีความละเอียดและยากจนเกินไป แต่หากเป็น

การสอนให้ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน จะเป็นการง่ายและสามารถสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ป่วยเด็กได้ดีขึ้น ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนอกจาก

นี้แล้ว ผู้ป่วยเด็กยังสามารถนำเอาทักษะการทำตัวหนังสือกระพริบไปประยุกต์ใช้ใน

การสร้างข้อความเป็นตัวหนังสือกระพริบ และทำการส่งเป็นข้อความออนไลน์ได้

             สรุปโดยภาพรวม  น้องๆผู้ป่วยให้ความสนใจในการใช้งานการทำตัว

หนังสือกระพริบ ด้วยโปรแกรม Photoshopเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเด็กเคยเห็นมาก่อน จาก

การเข้าเว็บไซต์ต่างๆ สวยและน่าสนใจ ดังนั้นผู้ป่วยเด็กจึงมีความอยากเรียนรู้วิธีการ

ทำตัวหนังสือกระพริบ การเรียนรู้โปรแกรมนี้ทำให้ผู้ป่วยเด็กมีความสามารถในการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม photoshop ที่ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วย

 

ปัญหาของการทำกิจกรรม

          -      โปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการไม่สมบูรณ์ ทำ

ให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ทุกเครื่อง

-      เนื่องจากโปรแกรม Photoshop มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ การอธิบายการ

ใช้งานเมนูต่างๆในโปรแกรม หากอธิบายตรงตัว โดยการอ่านเมนูเป็นภาษา

อังกฤษให้ผู้ป่วยเด็กฟัง จะทำให้ไม่เข้าใจ จึงต้องมีการอธิบายแบบง่ายๆ

และเลือกอธิบายการใช้งานเป็นภาพให้ผู้ป่วยเด็กดูตาม

 

ข้อสังเกต

    - การสอนโปรแกรม Photoshop ที่มีเมนูการใช้งานในโปรแกรมที่ละเอียด จะ

ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้ป่วยเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่ออธิบายให้ผู้ป่วย

เด็กเข้าใจมากขึ้น

 

ข้อเสนอแนะ 

           ควรมีการตรวจสอบโปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนการนำไปสอนผู้ป่วยเด็ก เพราะหากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถเปิดโปรแกรมมาใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

 

 

 


อ่าน 3763 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ
 การทดลอง Walky Talky กับเด็กป่วยใน รพ.
 กิจกรรม ฝึกการพิมพ์สัมผัส
 Microsoft Word การทำปกรายงาน
 การพิมพ์สัมผัส จากโปรแกรมพิมพ์ดีด

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org