อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด    

  การตกแต่งภาพและกรอบรูป

    วันที่ทำกิจกรรม   24   มีนาคม 2554   เวลา 13.00 – 15.00 น. 

      สถานที่   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

    ผู้ดำเนินงาน   เจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลแลtอาสาสมัครจำนวน 3คน

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้องๆผู้ป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

      วัตถุประสงค์ 

  1.            -  เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยี ICT รวมถึงส่งเสริมการใช้จินตนาการ และการผ่อนคลายสร้างความสุข

  2.            -  เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีICT ให้เกิดประโยชน์

  3.            -  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็กได้ประดิษฐ์สิ่งของ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งภาพตนเองและออกแบบกรอบรูป 

          อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 

  -          เครื่องคอมพิวเตอร์ 

  -          เครื่องปริ้นท์รูปแบบพกพา 

  -         กระดาษสำหรับปริ้นท์รูป 

  -          กระดาษลังสำหรับทำกรอบ 

  -          กรรไกร 

  -          กาว

   

  ขั้นตอนในการทำกิจกรรม  

  -     ผู้ป่วยนั่งปะจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  -     แนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยทั้งผู้ป่วยเด็กและพี่เลี้ยง 

  -     อธิบายภาพรวมกิจกรรม และแนะนำวิธีการทำและประโยชน์ของกิจกรรม 

  -      สอนวิธีการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพด้วย Photoscape และปล่อยให้ผู้ป่วยเด็กได้ตกแต่งภาพของตัวเอง

  -     ปริ้นรูปภาพที่ของผู้ป่วยเด็กทุกคน 

  -     เริ่มขั้นตอนการทำกรอบรูป และกตแต่งตามควมชอบของผู้ป่วยเด็ก 

  -    นำรูปของผู้ป่วยเด็กที่ปริ้นท์มาใส่กรอบรูป 

       สรุปผลของกิจกรรม  

              กิจกรรมครั้งนี้ต่อยอดจากการทำครั้งก่อน จากการสอนการใช้โปแกรม

   Photoscape แต่ครั้งนี้เพิ่มเติมการทำกรอบรูปเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประดิษฐ์และ

  ตกแต่งเอง  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กได้ใช้จินตนาการของตัวเอง ในการแต่งภาพและ

  ออกแบบกรอบรูปด้วยตนเอง การทำกิจกรรมนี้เป็นการผ่อนคลายความเครียด และ

  สร้างความสุขเพลิดเพลิน โดยมีการสอนให้ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ผ่านการใช้โปรแกรม

  คอมพิวเตอร์  และเรียนรู้การใช้โปรแกรมPhotoscape   ซึ่งโปรแกรมนี้ เป็น

  โปรแกรมการแต่งภาพอย่างง่าย   ผู้ป่วยเด็กสามารถเรียนรู้ เข้าใจและทำได้

  สร้างความภูมิใจจากชิ้นงานได้ไม่ยาก 

    ปัญหาของการทำกิจกรรม 

  - อุปกรณ์เครื่องปริ้นภาพมีปัญหา ส่งผลต่อขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมต้อง

   ล่าช้าลง

   ข้อสังเกต  

              การที่ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งภาพ ออกแบบกรอบรูปทำให้ผู้

  ป่วยเด็ก รู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoscape ซึ่งมีเครื่องมือ

  หลายรูปแบบในการตกแต่งภาพ และการได้ลงมือทำกรอบรูปออก

  มาเป็นผลงานของตัวเองแล้ว และยังสามรถนำไปใช้ใส่ภาพที่ตัวเองตกแต่งเองอีก

  จึงทำให้ผู้ป่วยเด็กได้รับความสุขและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

  ข้อเสนอแนะ  

           กิจกรรมที่นำไปทำกับผู้ป่วยเด็ก ควรเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยเด็กมีส่วนร่วม

  ด้วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบ และได้มีผลงานของตัวเองกลับไป เพราะจะเป็นการ

  สร้างความสุขให้กับผู้ป่วยเด็กได้ในทันที


  อ่าน 3534 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   การพิมพ์สัมผัส จากโปรแกรมพิมพ์ดีด
   เด็กป่วย การใช้งานอินเทอร์เน็ต
   กิจกรรม ดินน้ำมันเล่าเรื่อง
   ไดอารี่ของฉัน
   การตกแต่งภาพและกรอบรูป

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 103 โทรสาร 02-973-2236 ต่อ 109 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org