อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด    

  กิจกรรม  ฝึกการพิมพ์สัมผัส

  ขั้นตอนกิจกรรม/ผลการทำกิจกรรม/ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้งาน

  ครั้งที่ 1 วันที่ทำกิจกรรม 3 มีนาคม 2554  เวลา 13.00 - 15.30 น.

  สถานที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  ผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  และอาสาสมัคร

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  น้องๆผู้ป่วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  วัตถุประสงค์

     - เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยี  รวมถึงการส่งเสริมการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดเพื่อฝึกทักษะในการสัมผัสแป้นพิมพ์  และการมีสมาธิขณะพิมพ์ 

  อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

  1   - คอมพิวเตอร์ตามจำนวนผู้เข้าร่วม

         - โปรแกรมพิมพ์ดีด

      ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

           1. ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมฯ

           2. แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ

           3. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ดีดโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

       4. มีกิจกรรมให้น้องๆเล่นโดยการแข่งขันการพิมพ์ตามเวลาที่กำหนด

          5. แจกของรางวัลให้น้องๆเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกพิมพ์ต่อไป

       สรุปผลของกิจกรรม

               กิจกรรมพิมพ์ดีดเป็นกิจกรรมทีสร้างทักษะในการพิมพ์  ยังสอนให้น้องๆผู้ป่วยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังเรียนรู้การใช้โปรแกรมพิมพ์ดีด  สามารถสร้างความภาคภูมิใจในผลงานตัวเองเมื่อมีการทดสอบหลังพิมพ์เสร็จ

             สรุปโดยภาพรวม  น้องๆผู้ป่วยมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างดี  โดยเฉพาะช่วงที่ให้น้องๆผู้ป่วยทำกิจกรรมทดสอบในการใช้นิ้วสัมผัส  น้องผู้ป่วยก็ตั้งใจในขณะที่ดำเนินกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยมีทักษะการพิมพ์ไม่เหมือนกัน  เพราะน้องๆมีสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกัน  ช่วงดำเนินกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยไม่เข้าใจก็ให้ถามพี่เลี้ยงตลอด

            ปัญหาของการทำกิจกรรม     

               - มีน้องๆผู้ป่วย 2 คน มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่น้องๆก็มีความพยายามในการทำกิจกรรม     

            - คอมพิวเตอร์  บางเครื่องมีการลงโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้น้องพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง 

  ข้อสังเกต

        เมื่อเริ่มกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยมีอาการตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรม         กับเพื่อนแล้วมีอาการเกร็งที่จะสัมผัสแป้นพิมพ์  แต่พอหัดไปสักพักน้องๆก็สามารถพิมพ์ได้  ถึงเวลาที่มีการแข่งขันโดยมีของรางวัลก็ทำให้น้องเกิดความสนใจ  แต่ตั้งใจเป็นอย่างมากในการฝึกพิมพ์     มีบางครั้งน้องๆอาจะเกร็งกับการพิมพ์สัมผัส  มีบ้างที่ใช้นิ้วจิ้ม  แต่ก็จะมีพี่เลี้ยงบอกให้น้องๆใช้การสัมผัส  น้องๆมีความตั้งใจมากสำหรับการพิมพ์  และต้องสังเกตความพร้อมของร่างกายน้องด้วย

  ข้อเสนอแนะ

   

              ในการสอนน้องต้องมีการทดสอบเล่นโปรแกรมก่อนว่าโปรแกรมมีปัญหาหรือไม่  เพราะเวลานำไปสอนน้องๆโปรแกรมอาจจะมีปัญหาได้  และในการสอนน้องๆเราต้องอธิบายวิธีการวางมือให้สัมผัสกับแป้นพิมพ์ให้ชัดเจน

   

   

   

   

   

   

  1  

   


  อ่าน 2114 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   การตกแต่งภาพและกรอบรูป
   กิจกรรม ฝึกการพิมพ์สัมผัส
   Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ
   Microsoft Word การทำปกรายงาน
   กิจกรรม Work shop นิทานเสียง จาก Power point

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org