อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  

กิจกรรม  ฝึกการพิมพ์สัมผัส

ขั้นตอนกิจกรรม/ผลการทำกิจกรรม/ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้งาน

ครั้งที่ 1 วันที่ทำกิจกรรม 3 มีนาคม 2554  เวลา 13.00 - 15.30 น.

สถานที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

และอาสาสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  น้องๆผู้ป่วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วัตถุประสงค์

   - เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยี  รวมถึงการส่งเสริมการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดเพื่อฝึกทักษะในการสัมผัสแป้นพิมพ์  และการมีสมาธิขณะพิมพ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

1   - คอมพิวเตอร์ตามจำนวนผู้เข้าร่วม

       - โปรแกรมพิมพ์ดีด

    ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

         1. ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมฯ

         2. แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ

         3. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ดีดโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

     4. มีกิจกรรมให้น้องๆเล่นโดยการแข่งขันการพิมพ์ตามเวลาที่กำหนด

        5. แจกของรางวัลให้น้องๆเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกพิมพ์ต่อไป

     สรุปผลของกิจกรรม

             กิจกรรมพิมพ์ดีดเป็นกิจกรรมทีสร้างทักษะในการพิมพ์  ยังสอนให้น้องๆผู้ป่วยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังเรียนรู้การใช้โปรแกรมพิมพ์ดีด  สามารถสร้างความภาคภูมิใจในผลงานตัวเองเมื่อมีการทดสอบหลังพิมพ์เสร็จ

           สรุปโดยภาพรวม  น้องๆผู้ป่วยมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างดี  โดยเฉพาะช่วงที่ให้น้องๆผู้ป่วยทำกิจกรรมทดสอบในการใช้นิ้วสัมผัส  น้องผู้ป่วยก็ตั้งใจในขณะที่ดำเนินกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยมีทักษะการพิมพ์ไม่เหมือนกัน  เพราะน้องๆมีสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกัน  ช่วงดำเนินกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยไม่เข้าใจก็ให้ถามพี่เลี้ยงตลอด

          ปัญหาของการทำกิจกรรม     

             - มีน้องๆผู้ป่วย 2 คน มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่น้องๆก็มีความพยายามในการทำกิจกรรม     

          - คอมพิวเตอร์  บางเครื่องมีการลงโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้น้องพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง 

ข้อสังเกต

      เมื่อเริ่มกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยมีอาการตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรม         กับเพื่อนแล้วมีอาการเกร็งที่จะสัมผัสแป้นพิมพ์  แต่พอหัดไปสักพักน้องๆก็สามารถพิมพ์ได้  ถึงเวลาที่มีการแข่งขันโดยมีของรางวัลก็ทำให้น้องเกิดความสนใจ  แต่ตั้งใจเป็นอย่างมากในการฝึกพิมพ์     มีบางครั้งน้องๆอาจะเกร็งกับการพิมพ์สัมผัส  มีบ้างที่ใช้นิ้วจิ้ม  แต่ก็จะมีพี่เลี้ยงบอกให้น้องๆใช้การสัมผัส  น้องๆมีความตั้งใจมากสำหรับการพิมพ์  และต้องสังเกตความพร้อมของร่างกายน้องด้วย

ข้อเสนอแนะ

 

            ในการสอนน้องต้องมีการทดสอบเล่นโปรแกรมก่อนว่าโปรแกรมมีปัญหาหรือไม่  เพราะเวลานำไปสอนน้องๆโปรแกรมอาจจะมีปัญหาได้  และในการสอนน้องๆเราต้องอธิบายวิธีการวางมือให้สัมผัสกับแป้นพิมพ์ให้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

1  

 


อ่าน 2334 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรม Work shop อินเตอร์เน็ตน่ารู้
 เครื่องมือ ศิลปะ ด้วย ICT
 กิจกรรม ดินน้ำมันเล่าเรื่อง
 การทดลอง Walky Talky กับเด็กป่วยใน รพ.
 กิจกรรม ฝึกการพิมพ์สัมผัส

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org