อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  

กิจกรรม  ฝึกการพิมพ์สัมผัส

ขั้นตอนกิจกรรม/ผลการทำกิจกรรม/ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้งาน

ครั้งที่ 1 วันที่ทำกิจกรรม 3 มีนาคม 2554  เวลา 13.00 - 15.30 น.

สถานที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

และอาสาสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  น้องๆผู้ป่วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วัตถุประสงค์

   - เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยี  รวมถึงการส่งเสริมการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดเพื่อฝึกทักษะในการสัมผัสแป้นพิมพ์  และการมีสมาธิขณะพิมพ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

1   - คอมพิวเตอร์ตามจำนวนผู้เข้าร่วม

       - โปรแกรมพิมพ์ดีด

    ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

         1. ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมฯ

         2. แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ

         3. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ดีดโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

     4. มีกิจกรรมให้น้องๆเล่นโดยการแข่งขันการพิมพ์ตามเวลาที่กำหนด

        5. แจกของรางวัลให้น้องๆเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกพิมพ์ต่อไป

     สรุปผลของกิจกรรม

             กิจกรรมพิมพ์ดีดเป็นกิจกรรมทีสร้างทักษะในการพิมพ์  ยังสอนให้น้องๆผู้ป่วยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังเรียนรู้การใช้โปรแกรมพิมพ์ดีด  สามารถสร้างความภาคภูมิใจในผลงานตัวเองเมื่อมีการทดสอบหลังพิมพ์เสร็จ

           สรุปโดยภาพรวม  น้องๆผู้ป่วยมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างดี  โดยเฉพาะช่วงที่ให้น้องๆผู้ป่วยทำกิจกรรมทดสอบในการใช้นิ้วสัมผัส  น้องผู้ป่วยก็ตั้งใจในขณะที่ดำเนินกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยมีทักษะการพิมพ์ไม่เหมือนกัน  เพราะน้องๆมีสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกัน  ช่วงดำเนินกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยไม่เข้าใจก็ให้ถามพี่เลี้ยงตลอด

          ปัญหาของการทำกิจกรรม     

             - มีน้องๆผู้ป่วย 2 คน มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่น้องๆก็มีความพยายามในการทำกิจกรรม     

          - คอมพิวเตอร์  บางเครื่องมีการลงโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้น้องพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง 

ข้อสังเกต

      เมื่อเริ่มกิจกรรมน้องๆผู้ป่วยมีอาการตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรม         กับเพื่อนแล้วมีอาการเกร็งที่จะสัมผัสแป้นพิมพ์  แต่พอหัดไปสักพักน้องๆก็สามารถพิมพ์ได้  ถึงเวลาที่มีการแข่งขันโดยมีของรางวัลก็ทำให้น้องเกิดความสนใจ  แต่ตั้งใจเป็นอย่างมากในการฝึกพิมพ์     มีบางครั้งน้องๆอาจะเกร็งกับการพิมพ์สัมผัส  มีบ้างที่ใช้นิ้วจิ้ม  แต่ก็จะมีพี่เลี้ยงบอกให้น้องๆใช้การสัมผัส  น้องๆมีความตั้งใจมากสำหรับการพิมพ์  และต้องสังเกตความพร้อมของร่างกายน้องด้วย

ข้อเสนอแนะ

 

            ในการสอนน้องต้องมีการทดสอบเล่นโปรแกรมก่อนว่าโปรแกรมมีปัญหาหรือไม่  เพราะเวลานำไปสอนน้องๆโปรแกรมอาจจะมีปัญหาได้  และในการสอนน้องๆเราต้องอธิบายวิธีการวางมือให้สัมผัสกับแป้นพิมพ์ให้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

1  

 


อ่าน 2408 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การทดลอง เกมส์ Wii กับเด็กป่วยใน รพ.
 Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ
 กิจกรรมไดอารี่ของฉัน
 การตกแต่งภาพและกรอบรูป
 Microsoft Word การทำปกรายงาน

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org