อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  

กิจกรรม Work shop อินเตอร์เน็ตน่ารู้

 

 

1. วันที่ทำกิจกรรม 28 กันยายน 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

2. สถานที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

3. ผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลและอาสาสมัครจำนวน 4 คน

 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้องๆผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 8 คน ดังนี้

 

                4.1 ด.ช.วรวิทย์                    จิตต์ประเสริฐ       อายุ         6  ปี

 

                4.2 ด.ญ.วรกมล                   ปัวจู                        อายุ         14 ปี

 

                4.3 ด.ช.วรายุทธิ์                  ไชยวงษ์                 อายุ         14 ปี

 

                4.4 ด.ช. วรเดช                   เก็บรัมย์                 อายุ         11  ปี

 

                4.5 ด.ช. กระษาปณ์            เจริญสุข                 อายุ         12  ปี

 

                4.6 ด.ช. ธีรภัทร                  กุจพันธ์                  อายุ         3  ปี

 

                4.7 ด.ญ. ยุพิณ                     บุตรศรี                   อายุ         10 ปี

 

                4.8 ด.ญ. ปิยวรรณ              บุญชโด                 อายุ         13 ปี

 

 

5.วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย เรียนรู้การใช้งานเว็บ google ซึ่งปัจจุบันนี้สังคม ICT กำลังใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าถึงสื่อ ICT ในขณะที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล อันจะส่งผลดีแก่ผู้ป่วยเด็กหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนต่อไปในอนาคต

 

 

6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

 

-                   คอมพิวเตอร์ตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

-                   Air Card สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

-                   โปรเจคเตอร์

 

-                   ปลั๊กสามตา

 

7.ขั้นตอนในการทำกิจกรรม

 

1.             ให้ผู้ป่วยเด็กนั่งประจำคอมพิวเตอร์

 

2.             กิจกรรมแนะนำตัวพี่อาสาสมัครเพื่อสร้างควาคุ้นเคยกับน้องๆ

 

3.             อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม ภาพรวมในกิจกรรมทั้งหมด

 

4.             กิจกรรมตอบคำถาม วัดทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตชิงรางวัล เพื่อเรียกความสนใจ และความตั้งใจจากผู้ป่วยเด็ก

 

5.             เริ่มดำเนินกิจกรรมโดยการบรรยายถึงความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บ google  สอนวิธีการใช้งาน google ขอบเขตและความสามารถของเว็บ google และให้ผู้ป่วยเด็กทดลองเซิร์สหาข้อมูลที่ผู้ป่วยเด็กสนใจ

 

6.             เมื่อผู้ป่วยเด็กเริ่มมีความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ และเว็บgoogle แล้ว จึงตั้งโจทย์ให้ผู้ป่วยเด็กทดลองหาความหมายของชื่อตนเอง จากเว็บ google รวมถึงการตั้งโจทย์ให้ผู้ป่วยเด็กค้นหาเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเรียนรู้การค้นหาข้อมูล และยังได้ทำความรู้จักกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไปด้วย

 

7.             เมื่อผู้ป่วยเด็กเริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ตได้คล่อง จึงปล่อยให้ผู้ป่วยเด็กได้ ค้นหาข้อมูลและเว็บไซต์ต่างๆตามความต้องการ

 

8.สรุปผลของกิจกรรม

 

กิจกรรม อินเตอร์เน็ตน่ารู้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งาน ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช้งานเว็บไซต์ Google ซึ่งเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ผู้ป่วยเด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆได้อย่างไม่จำกัด แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการพูดถึงผลเสียของการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

 

กิจกรรม อินเตอร์เน็ตน่ารู้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็กสามารถเรียนรู้และเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันนี้ โดยในกิจกรรมนี้ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งาน ได้ลองใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยเริ่มจากการใช้งานเว็บ Google ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในอนาคตได้

 

9.ปัญหาของการทำกิจกรรม

 

-                   อินเตอร์เน็ตที่ใช้ มีความเร็วต่ำมาก ส่งผลให้เวลาผู้ป่วยเด็กใช้งาน จะช้ามาก และทำให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความรู้สึกเบื่อ ส่งผลต่อภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยเด็ก รวมถึงบรรยากาศในการอบรมด้วย       

 

10.ข้อเสนอแนะ 

 

                ในการสอนเรื่อง อินเตอร์เน็ตน่ารู้ อุปกรณ์ Air Card และซิมสำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต มีความสำคัญมาก หากความเร็วของอินเตอรเน็ตช้า จะทำให้การสอนสะดุด โดยเฉพาะ หากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่เท่ากัน จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปรียบเทียบ และทำให้เสียบรรยากาศ รวมถึงทำให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกเบื่อที่จะต้องรออินเตอร์เน็ต และทำให้หมดความสนใจไปในที่สุด

 

 


อ่าน 1412 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การทดลอง เกมส์ Wii กับเด็กป่วยใน รพ.
 เด็กป่วย การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 กิจกรรม Work shop นิทานเสียง จาก Power point
 ไดอารี่ของฉัน
 เครื่องมือ ศิลปะ ด้วย ICT

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org