อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  โรคหลอดเลือดแดงตีบ

   

  โรคหลอดเลือดแดงตีบ

   

     

   

  การไหลเวียนของเลือด

  เลือดจะเริ่มตนจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดแดงใหญ่ เพื่อไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย เลือดดำหรือเลือดที่ได้ไปเลี้ยงร่างกายจะกลับไปทางหลอดเลือดดำ และกลับเข้าสู่หัวใจ

  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

  มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบ ปัจจัยต่างๆได้แก่

  เมื่อไปพบแพทย์

  หากท่านมีอาการดังกล่าวต้องแจ้งให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด เมื่อแพทย์สงสัยแพทย์จะซักประวัติเพิ่มเติม ครวจร่างกายเพิ่มเติม และส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม

  ประวัติและการตรวจร่างกาย

  • แพทย์จะถามถึงโรคประจำประวัติครอบครัว
  • โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่
  • ยาที่ผู้ป่วยรับประทาน
  • การออกกำลังกาย
  • การสูบบุหรี่
  • อาการทั่วๆไป
  • อาการของการเจ็บขา

  สิ่งที่สังเกตเห็นเมื่อเส้นเลือดแดงตีบ

  • ขนที่เท้าหรือขาจะน้อย
  • สีผิวของขาจะคล้ำขึ้น บางรายอาจจะซีด
  • คลำชีพขจรที่หลังเท้าไม่ได้
  • เท้าจะเย็นอุณหภูมิเท้าสองข้างไม่เท่ากัน
  • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชายที่เป็นความดันโลหิตสูง
  • แผลเรื้อรังที่เท้า
  • เล็บหนาตัว
  • หากเป็นมากจะมีการเน่าของนิ้ว

  การตรวจวินิจฉัยโรค

  • การตรวจด้วยวิธี ankle-brachial index (ABI) คือการวัดความดันโลหิตที่แขนทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้าง และนำเปรียบเทียบกัน ปกติความดันที่ขาจะสูงกว่าที่แขน
  • การใช้หูฟังเสียงที่หลอดเลือดแดงที่ขา หากได้ยินเสียง แสดงว่ามีการตีบของหลอดเลือด
  • การตรวจด้วยเครื่องดอปเปลอร์

  หากการตรวจเบื้องตนพบว่า หลอดเลือดแดงตีบค่อนข้างมากและจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ท่านอาจจะต้องได้รับการฉีดสีเพื่อตรวจหลอดเลือดเพิ่มเติม โดยอาศัยพิธีพิเศษร่วมกับการถ่ายภาพรังสีต่อเนื่อง จะช่วยให้ตรวจการไหลเวียนของโลหิตและตำแหน่งของการตีบแคบหรืออุกตันได้

  • การฉีดสี Arteriogram โดยการฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อดูตำแหน่งเส้นเลือดที่ตีบ
  • Magnetic resonance angiography (MRA). โดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • CT Angiography (CTA). การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสี จะทำให้การวินิจฉัยแม่นยำมากขึ้น

  นอกจากนั้นจะต้องตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดแดงตีบ เช่น

  • ระดับน้ำตาลในเลือด
  • ระดับไขมันในเลือด
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

  การรักษา

  การที่เกิดหลอดเลือดแดงตีบไม่ใช่เกิดจากการเสื่อมจากอายุ แต่เป็นการเกิดหลอดเลือดตีบจากโรค atherosclerosis หากเกิดหลอดเลือดแดงที่ขาตีบจะต้องคำนึงถึงว่าอาจจะมีหลอดเลือดที่อื่นตีบ เช่นหลอดเลือดหัวใจเป็นต้น

  การรักษาทั่วๆไป

  • การเดินเป็นวิธีการที่ดีที่สุด กระตุ้นให้เดินจนกระทั่งเริ่มปวด แล้วหยุด เมื่อหายปวดเริ่มเดินใหม่ การเดินจะทำให้หลอดเลือดที่ขามีการสร้างขึ้นใหม่ ช่วยทำให้เดินได้นานขึ้น ปวดน้อยลง อ่านที่นี่
  • หลีกเลี่ยงการประคบน้ำแข็งหรือน้ำร้อน
  • สวมรองเท้าที่คับพอดี
  • หลีกเลีบงอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป หรืออาหารมันมากเกินไป
  • หยุดสูบบุหรี่
  • รับประทานอาหารที่มีวิตามินบีมาก
  • การดูแลเท้า
  • การออกกำลังกาย

  การรักษาด้วยยา

  • การใช้ยา
   1. ยาต้านเกร็ดเลือด Anti-Platelet Agents – ยาในกลุ่มนี้จะลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เดินได้ไกลขึ้น ยาที่สำคัญได้แก่
    • Aspirin - ขนาด (81-325 mg) เปแ็นยาหลักที่ใช้รักษา
    • Clopidogrel bisulfate (Plavix?) – เป็นยาต้านเกร็ดเลือดใหม่ที่ใช้รักษาโรคหัวใจ
   2. Anticoagulation Agents – ยาละลายลิ่มเลือด ยาที่ใช้ได้แก่
    • Warfarin (Coumadin?) – การปรับยาต้องเจาะเลือดตรวจ เพราะหากให้มากไปอาจจะเกิดเลือดออกในช่องท้องหรือสมอง
    • Enoxapari,flaxiparine? –เป็นยาฉีดที่ใช้ในช่วงแรกก่อนที่ยากินจะออกฤทธิ์.
   3. ยาอื่นๆ – ได้แก่ยาที่ขยายหลอดเลือดได้แก่
    • Trental?
    • Pletal?
  • การควบคุมระดับไขมันในเลือด
  • การให้ยาขยายหลอดเลือด
  • การควบคุมความดันโลหิต
  • การควบคุมโรคเบาหวาน

  การให้ยา Beta-block ,estrogen อาจจะทำให้อาการเส้นเลือดแดงตีบเป็นมากขึ้น

  หากการรักษาด้วยยาแล้วยังมีอาการปวดต้องรักษาด้วยวิธีอื่น

  • การทำ Balloon angioplasty แพทย์จะสอดสายเข้าไปหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ แล้วเอาบอลลูนดันส่วนที่ตีบให้ขยายพร้อมทั้งใส่ขดลวด
  • การผ่าตัด Bypass โดยการใช้เส้นเลือดเทียมต่อข้ามส่วนที่ตัน

  การป้องกัน

  • ป้องกันและรักษาโรคหัวใจ
  • รักษาระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หยุดสูบบุหรี่
  • รักษาน้ำหนัก อย่าให้อ้วน 
  • ควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติ

  ติดต่อกับแพทย์ประจำตัวของท่านหากมีอาการดังต่อไปนี้

  • วิงเวียนศรีษะ หน้ามือจะเป็นลม หรือเกิดอาการอ่อนแรง
  • หายใจไม่ทั่วท้อง หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นไม่เป็นจังหวะ แน่นหน้าอก
  • มีไข้

   

  เวลาที่ท่านเดินเร็วๆ เดินขึ้นบันได หรือแม้ขณะเดินเล่น แล้วเกิดอาการปวดเมื่อยที่น่องและสะโพก เมื่อพักสักครู่แล้วหายปวด อาการอย่างนี้เป็นตลอด และจะปวดเมื่อเดินด้วยระยะทางเท่าๆเดิม อาการเช่นนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านอาจจะมีอาการของเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ขาน้อยลงจึงเกิดตะคริวหรือปวดเมื่อยเวลาเดิน ไม่มีการรักษาใดที่จะทำให้โรคนี้หายเป็นปลิดทิ้งทันที

  สัญญาณเตือน

  หากเส้นเลือดตีบไม่มาก หรืออาจจะมีการไหลเวียนของเลือดจากเส้นเลือดใกล้เคียง ทำให้ไม่มีอาการอะไรเลย ต่อเมื่อเส้นเลือดตีบมากขึ้นเลือดไปเลี้ยวอวัยวะส่วนนั้นไม่พอผู้ป่วยจะมีอาการ

  • ปวดน่อง
  • ตะคริว
  • ชาเท้า
  • อ่อนแรง

  โดยเฉพาะ เมื่อเวลาเดิน และจะเริ่มมีอาการปวดเมื่อเดินได้ระยะทางใกล้เคียงกัน อาการจะเป็นๆหายๆทางการแพทย์เรียก I ntermittent Claudication เมื่อเส้นเลือดตีบมากขึ้นจะเกิดอาการปวดแม้ขณะพัก

   

  ที่มา:http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/heart_disease/pad.html


  อ่าน 2446 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   ระวัง ‘พริกน้ำปลา’ ภัยร้ายผู้สูงวัย
   โรคคาโรชิ ภัยคุกคามถึงชีวิตของคนบ้างาน
   "ชูนโยบาย 9 ข้อ สู่ชุมชนตำบลนมแม่"
   มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค’ ป้องกันโรคจากยุงลาย
   อาหารขยะทำให้ใจร้อน ฟุ่มเฟือย

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org