อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  
เป็นโครงการที่มีการทำงานกับกลุ่มคนในระบบ สาธารณสุข ซึ่งขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัคร โดยการนำเข้าอาสาสมัครจากภายนอกที่เข้ามาหนุนเสริมในโรงพยาบาลมีสุข ทำให้โรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการ ทางการแพทย์เท่านั้น สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในนามอาสาสมัครซึ่งเรียกว่า “จิตอาสาในระบบงานสาธารณสุข” มีแนวคิด ในด้านการทำการปฏิบัติการและพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ การจัดกิจกรรมเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ รวมไปถึงการสร้างความผ่อนคลาย ก่อเกิดสภาพแวดล้อมใหม่ ทำให้มีแรงกระตุ้นในการสร้างความหลากหลาย รวมไปถึงการร่วมงานของโรงพยาบาลในด้านการเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น แนวคิดของโรงพยาบาลมีสุข คือ ทำการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรม การเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ ลดความตึงเครียดลง ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ “อาสาสมัคร” ฉะนั้น โครงการโรงพยาบาลมีสุข เปิดรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจ หรืออาสาสมัครที่สนใจร่วมงานกับโครงการ เข้าร่วมเป็นแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกับน้องๆในโรงพยาบาลเด็ก( สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระมงกุฏคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานในโครงการ
1. มีความตั้งใจ
2. มีทักษะ ในการทำงานกิจกรรมขั้นพื้นฐาน มีจิตเมตตา เอื้ออารีกับผู้ป่วย และ มีความเข้าใจในสภาพการทำงาน ใน โรงพยาบาลเบื้องต้น 3. มีความสามารถศิลป์ คือ เรื่องของการจัดวาง การทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำเว็บโครงการและในการทำงาน
4. ทำงานร่วมกับผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใน โรงพยาบาล
 •   ในสภาวะของผู้ป่วยป่วย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ป่วยได้
 •   มีความอดทน สามารถควบคุมตัวเองใน ภาวะที่กดดันได้
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และค้นคว้าข้อมูล
6. มีอัธยาศัยดี ภารกิจโครงการ รพ.มีสุข

   6.1 งานจัดการสำนักงาน โครงการ รพ.มีสุข
 • งานเอกสาร อาสาสมัคร โครงการ รพ.มีสุข
 • งานข้อมูลเพื่อพัฒนาการทำกิจกรรม และดำเนินโครงการ
 • งานวิจัยและประเมินผลของการดำเนินโครงการ
 • งานสารบรรณ
  6.2 งานลงพื้นที่ โรงพยาบาล
ลงพื้นที่ ตามที่โครงการได้กำหนดตาม วัน/เวลา และลงพื้นที่วันเสาร์ หรืองานพิเศษแล้วแต่ละกิจกรรม
 • สรุปการลงพื้นที่ ทุกครั้งหลังจากการลงพื้นที่
 • เขียนบทความลงพื้นที่
 • เป็นผู้นำในการลงพื้นที่ ร่วมกับเพื่อน อาสาสมัคร
  6.3 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • หาข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ในการรับอาสาสมัคร
 • เขียนจดหมายข่าว
 • เขียน ForWord Mail
 • วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นสังคม
 • การประชาสัมพันธ์ภาพร่วมโครงการ รพ.มีสุข
 • ถ่ายภาพการทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
 6.4 งานรับโทรศัพท์/ประสานงาน ข้อมูล
 • ให้ข้อมูลพื้นฐานกับผู้ที่สนใจโทรมาสอบถามการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ของโครงการ รพ.มีสุข
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรม 5.งานจัดการเว็บไซต์
 • อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
 • แก้ไขปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

อ่าน 275 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นศ. ฝึกงาน

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org