อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด    
  เป็นโครงการที่มีการทำงานกับกลุ่มคนในระบบ สาธารณสุข ซึ่งขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัคร โดยการนำเข้าอาสาสมัครจากภายนอกที่เข้ามาหนุนเสริมในโรงพยาบาลมีสุข ทำให้โรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการ ทางการแพทย์เท่านั้น สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในนามอาสาสมัครซึ่งเรียกว่า “จิตอาสาในระบบงานสาธารณสุข” มีแนวคิด ในด้านการทำการปฏิบัติการและพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ การจัดกิจกรรมเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ รวมไปถึงการสร้างความผ่อนคลาย ก่อเกิดสภาพแวดล้อมใหม่ ทำให้มีแรงกระตุ้นในการสร้างความหลากหลาย รวมไปถึงการร่วมงานของโรงพยาบาลในด้านการเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น แนวคิดของโรงพยาบาลมีสุข คือ ทำการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรม การเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ ลดความตึงเครียดลง ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ “อาสาสมัคร” ฉะนั้น โครงการโรงพยาบาลมีสุข เปิดรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจ หรืออาสาสมัครที่สนใจร่วมงานกับโครงการ เข้าร่วมเป็นแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกับน้องๆในโรงพยาบาลเด็ก( สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระมงกุฏ  คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานในโครงการ
  1. มีความตั้งใจ
  2. มีทักษะ ในการทำงานกิจกรรมขั้นพื้นฐาน มีจิตเมตตา เอื้ออารีกับผู้ป่วย และ มีความเข้าใจในสภาพการทำงาน ใน โรงพยาบาลเบื้องต้น 3. มีความสามารถศิลป์ คือ เรื่องของการจัดวาง การทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำเว็บโครงการและในการทำงาน
  4. ทำงานร่วมกับผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใน โรงพยาบาล
  •   ในสภาวะของผู้ป่วยป่วย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ป่วยได้
  •   มีความอดทน สามารถควบคุมตัวเองใน ภาวะที่กดดันได้
  5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และค้นคว้าข้อมูล
  6. มีอัธยาศัยดี ภารกิจโครงการ รพ.มีสุข

     6.1 งานจัดการสำนักงาน โครงการ รพ.มีสุข
  • งานเอกสาร อาสาสมัคร โครงการ รพ.มีสุข
  • งานข้อมูลเพื่อพัฒนาการทำกิจกรรม และดำเนินโครงการ
  • งานวิจัยและประเมินผลของการดำเนินโครงการ
  • งานสารบรรณ
    6.2 งานลงพื้นที่ โรงพยาบาล
  ลงพื้นที่ ตามที่โครงการได้กำหนดตาม วัน/เวลา และลงพื้นที่วันเสาร์ หรืองานพิเศษแล้วแต่ละกิจกรรม
  • สรุปการลงพื้นที่ ทุกครั้งหลังจากการลงพื้นที่
  • เขียนบทความลงพื้นที่
  • เป็นผู้นำในการลงพื้นที่ ร่วมกับเพื่อน อาสาสมัคร
    6.3 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • หาข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ในการรับอาสาสมัคร
  • เขียนจดหมายข่าว
  • เขียน ForWord Mail
  • วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นสังคม
  • การประชาสัมพันธ์ภาพร่วมโครงการ รพ.มีสุข
  • ถ่ายภาพการทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
   6.4 งานรับโทรศัพท์/ประสานงาน ข้อมูล
  • ให้ข้อมูลพื้นฐานกับผู้ที่สนใจโทรมาสอบถามการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ของโครงการ รพ.มีสุข
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรม 5.งานจัดการเว็บไซต์
  • อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
  • แก้ไขปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

  อ่าน 3426 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   นศ. ฝึกงาน

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org