อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


'อ้วน เตี้ย ไอคิวต่ำ' คุกคามสุขภาพเด็กไทย กินผักแค่วันละ1.5ช้อน

 กรมอนามัยคาด ปี 58 เด็กวัยเรียน 1 ใน 10 อ้วนฉุ หลังพบเด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ชวนเครือข่ายสร้างสื่อนวัตกรรมช่วย...  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ปัญหาผอม อ้วน เตี้ย ไอคิวต่ำ ยังคงคุกคามสุขภาพเด็กไทย สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมทางอาหารและโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจากการสำรวจโภชนาการเด็กไทย พบว่าเด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งๆ ที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหามีปัญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน โดยคาดว่าในปี 2558 ความชุกของโรคอ้วนในเด็กไทยสูงถึง 1 ใน 5 ของเด็กวัยก่อนเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กวัยเรียนจะเป็นโรคอ้วน และเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดสารไอโอดีน และเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หากไม่มีการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กไทยในระยะยาวได้   รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยและสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โดยพัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่นและชุมชนใน 9 จังหวัดนำร่อง ให้มีความสามารถบริหารจัดการนำทรัพยากรของตนเองมาพัฒนาพฤติกรรมทางอาหารโภชนาการในเด็กไทยวัยก่อนเรียนและวัยเรียน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหันมาใส่ใจพัฒนาคุณภาพ อาหารกลางวันจากเดิม 13 บาทต่อคน เป็นวันละ 15, 18 และ 20 บาทต่อคน  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการกำหนดนโยบาย และมาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างกระบวนการให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ โภชนาการ แล้วนำไปสอนบุตรหลานของตนเอง และที่สำคัญอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสื่อท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดระบบกลไกและนวัตกรรมด้านโภชนาการ โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสามารถบริหารจัดการพัฒนาเด็กด้านโภชนาการ ชุมชน ท้องถิ่น ได้ค้นหาปัญหาโภชนาการด้วยตนเอง แล้วเกิดระบบการคืนข้อมูลสู่ชุมชน.
แหล่งข้อมูล::: http://www.thairath.co.th/content/323068 :::


อ่าน 491 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประสาทหูเสื่อมโรคที่คนเป็นมักไม่รู้
 กินตามใจปาก...พาชีวิตเสี่ยงไม่รู้ตัว
 วธ.ปรับเกณฑ์เด็กเล่นเกม ต่ำกว่า15ปีไม่เกิน6ชม.
 ฉลากเครื่องสำอางน่ารู้
 องค์การอนามัยโลก เตือนไอเสียรถดีเซลก่อมะเร็ง

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org