อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  'อ้วน เตี้ย ไอคิวต่ำ' คุกคามสุขภาพเด็กไทย กินผักแค่วันละ1.5ช้อน

     กรมอนามัยคาด ปี 58 เด็กวัยเรียน 1 ใน 10 อ้วนฉุ หลังพบเด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ชวนเครือข่ายสร้างสื่อนวัตกรรมช่วย...  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ปัญหาผอม อ้วน เตี้ย ไอคิวต่ำ ยังคงคุกคามสุขภาพเด็กไทย สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมทางอาหารและโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจากการสำรวจโภชนาการเด็กไทย พบว่าเด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งๆ ที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหามีปัญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน โดยคาดว่าในปี 2558 ความชุกของโรคอ้วนในเด็กไทยสูงถึง 1 ใน 5 ของเด็กวัยก่อนเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กวัยเรียนจะเป็นโรคอ้วน และเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดสารไอโอดีน และเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หากไม่มีการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กไทยในระยะยาวได้   รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยและสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โดยพัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่นและชุมชนใน 9 จังหวัดนำร่อง ให้มีความสามารถบริหารจัดการนำทรัพยากรของตนเองมาพัฒนาพฤติกรรมทางอาหารโภชนาการในเด็กไทยวัยก่อนเรียนและวัยเรียน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหันมาใส่ใจพัฒนาคุณภาพ อาหารกลางวันจากเดิม 13 บาทต่อคน เป็นวันละ 15, 18 และ 20 บาทต่อคน  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการกำหนดนโยบาย และมาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างกระบวนการให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ โภชนาการ แล้วนำไปสอนบุตรหลานของตนเอง และที่สำคัญอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสื่อท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดระบบกลไกและนวัตกรรมด้านโภชนาการ โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสามารถบริหารจัดการพัฒนาเด็กด้านโภชนาการ ชุมชน ท้องถิ่น ได้ค้นหาปัญหาโภชนาการด้วยตนเอง แล้วเกิดระบบการคืนข้อมูลสู่ชุมชน.
  แหล่งข้อมูล::: http://www.thairath.co.th/content/323068 :::


  อ่าน 372 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   วิธีเลือกที่นอนและเครื่องนอนเจ้าตัวน้อย
   เผยหวัด 2009 เป็นอันตรายต่อหญิงมีครรภ์มากกว่าที่คิด
   ผู้หญิงวัยไหนต้องรีบดูแล
   กระดูกทารกแข็งแรงได้ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
   ดื่มน้ำก๊อกกันฟันผุประหยัดเงินไม่ต้องไปหาทันตแพทย์

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org