อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


ทำความรู้จัก “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา”

 
เมื่อช่วงปลายปี 2554 หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” จากข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งได้รายงานว่า พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และจากข้อมูลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 พบมีคนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นี้ใน 5 มลรัฐจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก 11 ราย แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือการรักษาที่พิเศษ และยังไม่พบการระบาดอื่นๆ เพิ่มเติม 

สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไอโอวา โดยยังคงเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้โดยง่าย จึงอยากให้มาทำความรู้จักกับ “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” กันครับ 
 

ไข้หวัดใหญ่ไอโอวาคืออะไร


ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มีข้อมูลทางรหัสพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์เอ H3N2 ซึ่งมีส่วนผสมของสายพันธุ์ที่มีรหัสพันธุกรรมของไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากหมู หรือ Swine Flu) ที่มีการระบาดมาก่อนหน้านี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก (Bird Flu) และไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Human Flu หรือ Seasonal Flu) ซึ่งในปัจจุบันกำลังมีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างละเอียดและจะมีชื่อเป็นทางการแบบทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

สำหรับสาเหตุที่พบไข้หวัดใหญ่ไอโอวามากในเด็ก เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ จึงทำให้มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยได้มากกว่า
 

ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่ไอโอวากับไข้หวัดนก


ไข้หวัดใหญ่ไอโอวาเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเช่นเดียวกับไข้หวัดนก แต่มีรหัสพันธุกรรมแตกต่างกัน คือ ไข้หวัดนกเป็น H5N1 หรือ H7 และโดยปกติไข้หวัดนกจะไม่แพร่ระบาดจากคนสู่คนโดยตรง แต่จะเป็นการแพร่ระบาดจากนกสู่คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ไอโอวาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยง่าย 
 

การติดต่อจากคนสู่คน


ไข้หวัดใหญ่ไอโอวามีการติดต่อจากคนสู่คนได้เหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั่วไป โดยการไอ จาม และหายใจรดกัน รวมถึงการดูแลใกล้ชิดกัน ก็สามารถรับเชื้อได้
 

อาการของไข้หวัดใหญ่ไอโอวา


อาการของไข้หวัดใหญ่ไอโอวาเหมือนกับอาการของไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ได้แก่ ปวดศีรษะ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดตามแขนขา แต่สำหรับเด็ก สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไอโอวาหรือไข้หวัดใหญ่ทั่วไป คือ เด็กมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจรุนแรงได้ง่าย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย และไอจัด ควรรีบมาพบแพทย์
 

การรักษาไข้หวัดใหญ่ไอโอวา


การรักษาทำได้เช่นเดียวกับการรักษาไข้หวัดใหญ่ทั่วไป เท่าที่ตรวจพบขณะนี้ เชื้อยังตอบสนองดีต่อยาต้านไวรัสสำหรับไข้หวัดใหญ่ เช่น ยา Oseltamivir และ Zanamivir ซึ่งเป็นยาที่มีใช้ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม หากมีอาการของไข้หวัด ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนและพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ยาเหล่านี้หรือไม่
 

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ไอโอวา


การป้องกันไข้หวัดใหญ่ไอโอวาไม่แตกต่างจากการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วไป โดยมีหัวใจสำคัญคือ การหลีกเลี่ยงการสัมผ้สโรค ซึ่งสามารถทำได้โดย

  • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของไข้หวัดใหญ่
  • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด โดยเฉพาะเมื่อต้องไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ปุ่มลิฟต์ ราวบันไดหรือบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู ราวจับบนรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดิน เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา แคะจมูก หรือเอานิ้วเข้าปาก คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลไม่ให้ลูกอมนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า
  • หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้
  • ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

 

ไข้หวัดใหญ่ไอโอวากับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้ขณะนี้เป็นสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังไม่ครอบคลุมถึงสายพันธุ์ใหม่อย่างไข้หวัดใหญ่ไอโอวา เพราะฉะนั้นยังไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ไอโอวาได้ แต่อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังมีประโยชน์และใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลซึ่งจะพบมีการระบาดอยู่ตลอดเวลาตามช่วงเวลานั้นๆ ยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้อยู่


ในปัจจุบันมักมีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการระบาด และสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนอยู่เสมอ การใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ได้ดีที่สุดครับ

แหล่งข้อมูล:::www.bumrungrad.com:::


อ่าน 5440 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อึ้ง! คนไทยกินยาอื้อซ่า เพิ่มมากกว่าศก.โต
 หนทางเสริมภูมิคุ้มกันความเครียดให้คุณแม่
 10 วิธี หยุดคุณหนูฉี่รดที่นอน
 โรคจิตจากเอฟีดริน
 9 ความเชื่อปราบเซียนสุขภาพ

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org