อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  เลี้ยงลูกให้ดีและฉลาดสมวัย

   

  เลี้ยงลูกให้ดีและฉลาดสมวัย

  สมองนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่จะสามารถช่วงส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีได้ หากได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ที่ดี


  เลี้ยงลูกให้ดีและฉลาดสมวัย thaihealth

  "นอกจากปัจจัยในตัวเด็กเอง ซึ่งได้แก่ พันธุกรรม ความสมบูรณ์ของสมอง ระบบประสาท ความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ว ปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดูก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกน้อยฉลาดและมีพัฒนาการ สมวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา" อาจารย์ พ.ญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช กล่าว

  สมองเป็นอวัยวะที่มีความมหัศจรรย์มาก นอกจากจะมีหน้าที่ในการควบคุมความคิด วิเคราะห์ สมาธิ พฤติกรรมและการเคลื่อนไหวแล้ว เรายังพบว่าสมองแต่ละส่วนมีการทำงานที่ประสานกัน เมื่อมีการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทขึ้น เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่ก็สามารถทำงานทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าสมองจะถูกสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทมากขึ้น แต่หลังจากคลอดแล้วจำนวนเซลล์ประสาทไม่ได้เพิ่มขึ้น

  หากแต่การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจะสามารถสร้างเส้นใยประสาทที่ซับซ้อนประสานกันทำให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งใยประสาทจะมากน้อยส่วนหนึ่งขึ้นกับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมของคุณ พ่อคุณแม่ด้วย เมื่อได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กจะมีการสร้างใยประสาทเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไว้ในธนาคารสมอง เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่จะมีการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เข้ากับการเรียน รู้ใหม่ เกิดเป็นทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  ดัง นั้นคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง เช่น มองเห็นพร้อมกับการได้ยินและสัมผัส จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้มากกว่าการเรียนผ่านการท่องจำเพียง อย่างเดียว โดยสรุปยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาด และเรียนรู้ได้เร็ว ถึงแม้จำนวนเซลล์สมองจะเท่าเดิม นอกจากนี้สมองเด็กยังมีความไวในการเรียนรู้ได้แตกต่างกันไปในแต่ละวัย ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ด้านการมองเห็น การได้ยิน การควบคุมอารมณ์ และการสร้างนิสัยต่างๆ จะอยู่ภายใน 2 ปีแรก และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาคือ ในช่วง 2-3 ปีแรกของชีวิต

  อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ เด็กก็ยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ เด็ก จะเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าการเรียนที่เคร่งเครียด ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสคิดหาเหตุผล ค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การดูแลที่เหมาะสมและความปลอดภัยของคุณพ่อคุณแม่ จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี คุณพ่อคุณแม่คงเห็นแล้วว่า ท่านมีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของลูกรัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงเวลาทองที่กล่าวข้างต้น การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน การควบคุมอารมณ์และการสร้างวินัยต่างๆ จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุข

  ที่มา:www.thaihealth.or.th/สสส


  อ่าน 480 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   ท้องไส้ปั่นป่วนเรื้อรัง สัญญาณเตือนภัยมะเร็ง
   5 วิธีกินมื้อเย็นไม่ให้อ้วน อยากผอมต้องรู้ !
   8เทคนิคสอนลูกให้ใช้เงินเป็น
   นาโนมาร์ค
   ไตวายเรื้อรัง เกิดจากอะไร?

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org