อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


ขับเคลื่อน 500 โรงเรียนลดโรคอาหารเป็นพิษ

 

สำนักงานสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย  เพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษใน 500 โรงเรียน โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา ปลูกฝังพฤติกรรมและทักษะชีวิตในการป้องกันโรค

ขับเคลื่อน 500 โรงเรียนลดโรคอาหารเป็นพิษ thaihealth

นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2551-2558  พบว่า ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง มีอัตราป่วยสูงสุดต่อเนื่อง ส่วนโรคอาหารเป็นพิษ มีรายงานจำนวนป่วยทั่วประเทศปีละ1.2–1.3 แสนรายต่อปี และพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และติดอันดับเป็นพื้นที่เสี่ยง 3 ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย

โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือท็อกซินของ เชื้อโรค ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการที่คนจำนวนมากรับประทานอาหารร่วมกัน และมีอาการหลังจากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคดังกล่าวอย่างรวดเร็ว  จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี 2557 พบว่า มีผู้ป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษ 133,946 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเหตุการณ์ระบาด 99 เหตุการณ์

ในจำนวนนี้เกิดการระบาดกับในโรงเรียนและค่ายทัศนศึกษา 54 เหตุการณ์ ปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 ก.ค. พบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 70,994 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุดคือ 170.71 ต่อประชากรแสนคน สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีรายงานผู้ป่วยประมาณ 40,000-50,000 รายต่อปี ส่วนใหญ่พบได้บ่อยในสถานศึกษา ค่ายทัศนศึกษา งานบุญ งานประเพณีต่างๆ  และส่วนใหญ่เกิดจากอาหารที่จำหน่ายในโรงเรียน และอาหารที่รับประทานในการเข้าค่ายที่มีการเก็บรักษานาน ซึ่งการจัดการอาหารปลอดภัยเป็นการป้องกันควบคุมโรครวมทั้งเป็นการสนับสนุน การท่องเที่ยว เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

สำหรับกรมควบคุมโรค นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญเพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษ โดยสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอีสานตอนบน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย  เพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษใน 500 โรงเรียน โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา ปลูกฝังพฤติกรรมและทักษะชีวิตในการป้องกันโรค การป้องกันอันตรายจากการรับประทานอาหารที่มีพิษแก่เด็กและครอบครัว

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ให้ความสำคัญกับการสื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่ม เสี่ยงทั้งสถานศึกษา ชุมชน และตลาดสด  พร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หากส่วนอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษคือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระ ปวดหัว คอแห้งกระหายนํ้า อาจมีไข้ เป็นต้น  สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น ทำโดยให้สารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส หรือของเหลวมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ และให้อาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที และไม่ควรรับประทานยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้น  ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้ บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

 ที่มา::http://www.thaihealth.or.th/

 


อ่าน 552 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 5 ปัญหาสำคัญ หลังคลอด
 วิจัย ชี้ ทำงานด้วยสมาร์ทโฟนทำเจ็บป่วย
 “อนามัยโลก” โอเคให้ใช้ “ยาทดลอง” รักษา “อีโบลา”-
 ผู้ป่วยเฮ! รพ.จุฬาภรณ์ใช้ “Hyperthermia” ทำลายมะเร็งได้ทุกตำแหน่ง ทุกระยะ
 ทำอย่างไรดี เมื่อน้ำนมไหลก่อนคลอด

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org