อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  อาสาสมัคร

   
   

  ปัญหาสังคมนั้นมีอยู่มากมาย ครั้นจะรอให้ภาครัฐอย่างเดียวก็คงจะล่าช้า "อาสาสมัคร" จึงเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการอาสามาอย่างสมัครใจ หวังเพื่อให้ปัญหานั้นบางส่วนได้ทุเลาเบาบางลงไป 

  อาสาสมัครมีคุณลักษณะหนึ่งที่พิเศษคือการแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการลงมือปฏิบัติ อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือและเข้าไปช่วยแก้ปัญหา 

  โรงพยาบาลก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เจอกับปัญหาซึ่งปัญหาของโรงพยาบาลอย่างหนึ่งคือ ต้องการกำลังเข้ามาทำงานเสริมด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยนั้นต้องรักษาเป็นองค์รวม คือรักษาทั้งกายและใจ 

  ด้วยภารกิจงานที่หนักและล้นมือทำให้การรักษาด้านจิตใจนั้นไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ดังนั้นงานอาสาสมัครจึงเข้ามามีบทบาทในโรงพยาบาลในนาม "อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล" ขึ้นนอกจากการให้กำลังใจผู้ป่วยได้มีความสุขแล้วอาสาสมัครยังเข้าไปเสริมงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในส่วนต่าง ๆ ด้วยกำลังของอาสาสมัคร เช่น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาล เป็นต้น

  ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมโอกาส ให้การทำงานอาสาสมัครเป็นการยกระดับจิตใจ ช่วยให้ขัดเกลาตนเอง โดยการออกจากตนเอง เพื่อคนอื่น เพื่อสังคม ก่อให้เกิดคนดี กิจกรรมดี สังคมดี   อ่าน 281 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   "ตุ๊กตาโยกเยก"
   ครูของฉันคือคอมพิวเตอร์ + อาสาสมัคร
   ต้นไม่แห่งชีวิต
   เด็กกับนิทานมักมาคู่กัน
   "ตัวหนูพิการแต่ใจหนูไม่ได้พิการสักหน่อย"

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org