อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


อาสาสมัคร

 
 

ปัญหาสังคมนั้นมีอยู่มากมาย ครั้นจะรอให้ภาครัฐอย่างเดียวก็คงจะล่าช้า "อาสาสมัคร" จึงเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการอาสามาอย่างสมัครใจ หวังเพื่อให้ปัญหานั้นบางส่วนได้ทุเลาเบาบางลงไป 

อาสาสมัครมีคุณลักษณะหนึ่งที่พิเศษคือการแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการลงมือปฏิบัติ อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือและเข้าไปช่วยแก้ปัญหา 

โรงพยาบาลก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เจอกับปัญหาซึ่งปัญหาของโรงพยาบาลอย่างหนึ่งคือ ต้องการกำลังเข้ามาทำงานเสริมด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยนั้นต้องรักษาเป็นองค์รวม คือรักษาทั้งกายและใจ 

ด้วยภารกิจงานที่หนักและล้นมือทำให้การรักษาด้านจิตใจนั้นไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ดังนั้นงานอาสาสมัครจึงเข้ามามีบทบาทในโรงพยาบาลในนาม "อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล" ขึ้นนอกจากการให้กำลังใจผู้ป่วยได้มีความสุขแล้วอาสาสมัครยังเข้าไปเสริมงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในส่วนต่าง ๆ ด้วยกำลังของอาสาสมัคร เช่น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาล เป็นต้น

ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมโอกาส ให้การทำงานอาสาสมัครเป็นการยกระดับจิตใจ ช่วยให้ขัดเกลาตนเอง โดยการออกจากตนเอง เพื่อคนอื่น เพื่อสังคม ก่อให้เกิดคนดี กิจกรรมดี สังคมดี อ่าน 451 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ศิลปะคุณค่าทางจิตใจ
 กันและกัน
 เครื่องมือ ICT โรงเรียน ของ ผู้ป่วยเด็ก ใน โรงพยาบาล
 เพื่อนใหม่
 กำลังใจจากครอบครัว

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org