อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


อย.ปลูกฝัง 'เด็กไทย' ใส่ใจ 'ผลิตภัณฑ์สุขภาพ' ผ่านเพลง

 


 

อย.เผยผลผู้ชนะการประกวดการผลิตสื่อเพลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" มอบ 12 รางวัล เพื่อหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ รู้จักการเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย...

 

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อเพลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน "อย.น้อย Music & Song Contest" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยได้สังเคราะห์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแสดงศักยภาพในการผลิตถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเพลง ทั้งเนื้อร้องและทำนองใหม่ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียนต่อไป

 

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทลูกทุ่งและประเภทสตริง ในแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจากการเปิดรับผลงานเพลงดังกล่าว ได้มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายร่วม อย.น้อย ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ให้เหลือโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกประเภท รวม 12 โรงเรียน โดยมีเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้น 12 รางวัล แบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล เริ่มจากรางวัลที่ 1 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท รางวัล ที่ 2 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท สำหรับการตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรวม 3 ชุดด้วยกัน คือ ชุดที่ 1 คณะกรรมการคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ พิจารณาคัดกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ ชุดที่ 2 ประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมีทำนองที่น่าสนใจ สามารถสร้างการจดจำได้ดี และชุดที่ 3 คือคณะกรรมการตัดสินการประกวด "อย.น้อย Music & Song Contest" ประกอบด้วย
 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแต่งเนื้อร้อง ทำนองและคุณภาพการร้องเพลง รวม 6 ท่าน ได้แก่ ประเภทสตริง นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) นางสาวนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ) และนายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์) ประเภทลูกทุ่ง นายเจนภพ จบกระบวนวรรณ นายศิลาแรง อาจสาลี (อ.ยีนส์) และนายรุ่ง สุริยา ผลการตัดสินมีดังนี้

 

ประเภทเพลงสตริง  
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี กทม.)
รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี

 

ระดับมัธยมศึกษา                
รางวัลที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
รางวัลที่ 3 โรงเรียนพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

ประเภทเพลงลูกทุ่ง
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสมาน จ.ตรัง
รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองตูน จ.อุบลราชธานี
รางวัลที่ 3 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส จ.อ่างทอง

 

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท
รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร และโรงเรียนธรรมโฆษัติวิทยา จ.นครพนม

 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีต่อโรงเรียนที่ชนะการประกวดทุกรางวัล และหวังว่าประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้นักเรียน อย.น้อยทุกคนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อคนรอบข้างให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านจากเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา http://www.thairath.co.th/content/431727


อ่าน 686 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลดน้ำหนักด้วยวิธีไหน? เจ๋งกว่ากัน
 "ทีวี" พิษภัยใกล้ตัวสำหรับเด็กเล็ก
 ฉลากเครื่องสำอางน่ารู้
 รู้หรือไม่? ระบบภูมิคุ้มกันกว่า70% อยู่ที่ระบบทางเดินอาหาร
 แพทย์แนะเด็กพิเศษ ต้องควบคุมการกิน

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org