อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


คัดสุดยอดหนึ่งตำบลฯ ปี 55

 

คัดสุดยอดหนึ่งตำบลฯ ปี 55

 

นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการและชี้แจงกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2555 แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2555 นี้ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเข้าคัดสรรฯ ระดับประเทศระหว่าง 19-28 ธันวาคม 2555 และมอบใบประกาศประมาณวันที่ 15 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา

ซึ่งกำหนดดำเนินการคัดสรรฯขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจนสามารถสร้างเป็นแหล่งรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกรอบการคัดสรรฯ จะต้องส่งออกได้โดยมีความแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม มีมาตรฐาน มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและสุดท้ายจะต้องมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

โดยจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มีอยู่ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี 2555 ของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศหรือกรุงเทพมหานคร และผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายที่ระบุไว้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนวันรับการคัดสรรฯ อาทิ มอก. ฮาลาล คิว และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณี หากไม่มีมาตรฐานใดรับรองให้สามารถส่งเข้ารับการคัดสรรฯ ได้ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทอาหาร /เครื่องดื่ม / ผ้าและเครื่องแต่งกาย / ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก /สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร.

ที่มา www.dailynews.co.th


อ่าน 1191 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แหล่งของโปรตีนที่ดีในการลดน้ำหนัก
 แพทย์เตือน "น้ำลายเอเลี่ยน" ของเล่นเด็กมีสารอันตราย
 คุมดัดฟันแฟชั่น ทำต้องมีใบรับรอง ทพ.พิมพ์ชื่อหัวข้อ
 เด็กไทย 10% เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐาน
 คคส. เตือนอย่าซื้อไอโอดีนมากิน

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org