อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  สสส.จับมือสธ.-กทม.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

   

  สสส.จับมือสธ.-กทม.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

   

   

  สสส.จับมือสธ.-กทม.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หวัง คนไทยหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ตั้งเป้าปี 56 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40      

  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน “วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2555- Thai Health Day Run 2012” ที่บริเวณสนามเสือป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า  กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชน รวมทั้งมุ่งให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ออกกำลังกายประจำอย่างต่อเนื่อง       

  นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 38.5 ในปี 2554 ให้เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 40 ในปี 2556 เพราะการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ไม่ต้องเสียเงินลงทุน อีกทั้งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การออกกำลังกายช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้  โดยในวันนี้ก็พบว่า มีคนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน จึงคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นพลังที่สำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยหันมารักสุขภาพมากขึ้น

  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ เพราะจากการสำรวจประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จำนวน 57.7 ล้านคน ในปี 2554 พบว่า มีผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย 15.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 โดยช่วงอายุที่รักการออกกำลังกายจะเป็นผู้ใหญ่ อายุ25-59 ปี  สูงถึงร้อยละ 44.3 รองลงมาคือเยาวชน อายุ15-24 ปี ร้อยละ27.6  ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นในการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับคนไทยทุกช่วงวัย ให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน  และจากการที่ สสส. และเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งมาทั่วประเทศ ก็พบว่าการเดิน-วิ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยแล้วมีผู้มาร่วมเดิน-วิ่ง ในสนามที่จัดขึ้นปีละมากกว่า 1,500,000 คน มีจำนวนผู้ที่นิยมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ประมาณ 5,000,000 คนและในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้รับความสนใจจากนักเดิน-วิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คนด้วย

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


  อ่าน 864 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   ชี้คนมีไฝเยอะแก่ช้า-แถมสุขภาพดี
   ไข้อีดำอีแดงระบาดฮ่องกง ดับแล้ว 2 - สธ.ไทยวอนอย่าตื่น
   พายุแกมี แรงเทียบเท่าไหหม่า - ปลอดประสพ ท้ามาเลย พร้อมแล้ว
   มารับมือ โรคหน้าร้อน ให้ลูกกันเถอะ
   หนาวสนุกสุขภาพไฉไล

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org