อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 
    คุณสมบัติของอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล   

     1. ไม่เจ็บป่วย หรือ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
     2. มีความตั้งใจ และความอดทน
     3. มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี

     4. มีทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานอาสาสมัคร ในโรงพยาบาล
            - ช่างสังเกต มีไหวพริบที่ดี
            - มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
            - มีความรักเด็ก เสียสละเวลา มีจิตเมตตา และเอื้ออารีกับผู้ป่วยเด็ก

   

     5. มีความเข้าใจในสภาวะของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และพร้อมที่จะปรับตัวในการทำ 
     กิจกรรม ให้สอดคล้องต่อหน้างานอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายเคารพเรื่องสิทธิของผู้ป่วยอย่างเคร่ง
     ครัด เช่น ไม่ควรถ่ายรูปโดยพละการ หรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ป่วย เป็นต้นร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
     งานอาสาสมัครในโรงพยาบาลหลังทำกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกครั้ง กับเพื่อนอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
     โครงการ ฯ


  อ่าน 2131 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org

  send